Tekijänoikeus

Kaikki tekijänoikeudet. 
 
Kaikki tekijänoikeudet, joita ei sopimuksella ole erikseen luovutettu, jäävät Taiteilijalle eikä tällä
rajoiteta mitään tekijänoikeuslain mukaan tekijälle kuuluvia oikeuksia. Taiteilijan ja teoksen nimi 
on aina ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä. Teoksen 
ansiotarkoituksessa tapahtuvasta käytöstä on sovittava Taiteilijan kanssa. 
 
Mikäli teoksen toisintamiseen on annettu sopimuksella lupa, tekijän ja teoksen nimi on aina ilmoitettava teosta toisinnettaessa.
Sopimuskumppani ei saa oikeutta tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavaan teoksen käyttöön.
 
Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta, eikä muuta immateriaalioikeutta. Taiteilija vakuuttaa lisäksi, että teoksesta ja/tai siihen liittyvistä teoksista Taiteilija on oikeutettu määräämään yksin, eikä teokseen tai siihen liittyviin oikeuksiin kohdistu mitään muita oikeuksia tai vaatimuksia ja että teoksesta tai siihen liittyvistä oikeuksista sopiminen ei edellytä minkään muun osapuolen suostumusta.
 
Omistusoikeus teokseen siirtyy ostajalle kun teos on maksettu Taiteilijalle kokonaisuudessaan.
 
Taideteoksen kuvaaminen ilman Taiteilijan lupaa on sallittua mutta kuvaa ei kuitenkaan saa käyttää ansiotarkoituksessa, esimerkiksi osana kaupallisena tuotteena levitettävää kirjaa, jos teos on kuvan pääaihe. Lupaa ei tarvita, jos taideteos näkyy kuvan taustalla tai se on muutoin toisarvoisessa merkityksessä kuvan kokonaisuuden kannalta. Mainoskuvassa, jossa taideteos on tarkoituksellisesti osa lavastettua kokonaisuutta, lupa tarvitaan, vaikka taideteoksen osuus kokonaisuudesta olisi vähemmänkin merkittävä.
 
Taiteilijalla on lainaamisesta oikeus korvaukseen.